Opsætning af genvejsmenu

 1. Login her med dit brugernavn og password; https://admin.360company.dk/client/login
 2. Vælg din virtuelle præsentation.
 3. Klik på “3D Tour Features” I øverste venstre hjørne, og vælg “Menu”
 4. Under “Burger-menu” vælger du “Enable menu”.
 5. Klik på den mørkegrå knap “Add menu item” for at oprette en genvejsknap til et specifikt punkt oppe i  menuen.
 6. Giv din genvejsknap et navn.
 7. Åbn fremsendte Matterport-link, og placer dig på det specifikke punkt, som du ønsker at man skal springe til via menuen, og klik på bogstavet “u” på dit tastatur, for at få en URL til det punkt med den vinkel du har valgt. Kopier og tilføj URLén i feltet “URL”.
 8. Under “Type” vælger du hvordan du ønsker at overgangen til det specifikke punkt skal være. (Matterport instant” sender brugeren øjeblikket hen til punktet.
 9. Til venstre for navnet på genvejsknappens ses en + og en – knap. Ved tryk på “-“, slettes genvejsknappen. Ved tryk på “+”, tilføjer du et undermenu-punkt.
 10. Ved flere end 1 genvejsknap vil du også lige til venstre for genvejsknappen, kunne flytte genvejsknappen henholdsvis op og ned.
 11. Tryk “Save changes” for at gemme, inden du trykker på “3D tour page” i øverste højre hjørne, for at se resultatet.
 12. I øverste venstre hjørne kan du også vælge hvordan genvejsmenuen skal vises.

Skulle du have nogle spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakt os på +45 35 12 12 00 eller sende os en mail på kontakt@360company.dk